எந்நேரமும் 040-67607627 -இல் நிபுணர் உதவி பெறலாம்


தொடக்க விலை
₹ 16,249.00

புதுப்பிக்கும்போது ₹ 19,499.00/வருடம்4

[*இணையதளப் பாதுகாப்புத் தயாரிப்புகள் ஆங்கிலத்தில் மட்டுமே கிடைக்கின்றன.]

உத்தரவாதமான தீம்பொருள் சரிசெய்தல் மற்றும் பாதுகாப்பு.

விரைவான 30 நிமிட பதிலளிக்கும் நேரம்
உங்கள் தளம் 100% சுத்தமாகவும் பாதுகாப்பாகவும் இருக்கும் வரை நிறுத்த மாட்டோம்
மீண்டும் பாதிக்கப்படாமல் தடுக்க வெப் அப்ளிகேசன் ஃபயர்வால் (WAF)
உங்களுக்குத் தேவையானதைக் கண்டறிய முடியவில்லையா? மேலும் பல இணையதளப் பாதுகாப்பு விருப்பங்களைப் பாருங்கள்.

உங்கள் தளத்தை விரைவாக சரிசெய்து, சுத்தமாக வைத்திருங்கள்.

imgfeaturemalwareremovalunlimitedcleanup v2
வரம்பற்ற தீம்பொருள் அகற்றம்
உங்கள் தளத்தில் தீம்பொருள் அல்லது பிற பாதிப்பை நாங்கள் கண்டறிந்தால், 100% சுத்தமாகவும் பாதுகாப்பாகவும் இருக்கும் வரை எத்தனை முறை தேவையென்றாலும் அந்த அச்சுறுத்தல்களை கைமுறையாக அகற்றி, சரிசெய்வோம்.
imgfeaturemalwareproactivemalwarepreventionv2
முன்கூட்டிய தீம்பொருள் தடுப்பு
ஏற்கனவே இருக்கும் பாதிப்புகளை தீம்பொருள் ஸ்கேனிங் கண்டறிந்து சரிசெய்யும்போது, எங்களுடைய வெப் அப்ளிகேஷன் ஃபயர்வால் (WAF) தீம்பொருட்களைத் தடுக்கவும், அவை உங்கள் தளத்தை மீண்டும் பாதிக்காமல் தடுத்து நிறுத்தவும் முன்கூட்டியே திட்டமிட்டுப் பணியாற்றும். அது பகிர்வு மறுக்கப்பட்ட சேவைகளுக்கு (DDoS) எதிராகவும் கூட பாதுகாப்பு அளிக்கிறது ஜீரோ டே

கூடுதல் அம்சங்கள்

4 பொறுப்புத்துறப்புகள்
மூன்றாம் தரப்பினர் லோகோக்களும், குறியீடுகளும், அதனதன் உரிமையாளர்களின் பதிவுசெய்யப்பட்ட டிரேட்மார்க்குகளாகும். அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை.