எங்கள் நிபுணர்களில் ஒருவரை இப்போதே அழையுங்கள்: 040-67607600
பல-டொமைன் SAN SSL சான்றிதழ்

பல இணையங்களைப் பாதுகாக்கவும்.

தொடக்க விலை
₨ 8,909.00/வருடம்
₨ 9,899.00/நீங்கள் புதுப்பிக்கும்போது வருடத்திற்கு

பல-டொமைன் SAN SSL சான்றிதழ்

பல இணையங்களைப் பாதுகாக்கவும்.

தொடக்க விலை
₨ 8,909.00/வருடம்
₨ 9,899.00/நீங்கள் புதுப்பிக்கும்போது வருடத்திற்கு

பல-டொமைன் SAN SSL சான்றிதழ்

பல இணையங்களைப் பாதுகாக்கவும்.

தொடக்க விலை
₨ 8,909.00/வருடம்
₨ 9,899.00/நீங்கள் புதுப்பிக்கும்போது வருடத்திற்கு

உங்கள் இணையதளங்கள் அனைத்தையும் குறைந்த செலவில் பாதுகாத்திடுங்கள்.

பொருள் மாற்றுப் பெயர்கள் (SAN) SSL சான்றிதழ், மற்ற SSLகளைப் போன்று அதே குறியாக்கத்தை வழங்குகிறது ஆனால் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட தளங்களைப் பாதுகாக்கிறது. எனவே ஒரு SAN சான்றிதழை LilysBikes.com, LilysBikeShop.com மற்றும் Lilys.bike -ஐ பாதுகாக்கப் பயன்படுத்தலாம். உங்கள் வாடிக்கையாளர்கள் இவர்கள் எவரேனும் ஒருவரிடம் சமர்ப்பிக்கும் தகவல் பாதுகாப்பாக இருக்கும்.
இவை பல-டொமைன் அல்லது ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட தொடர்பு சான்றிதழ் (UCC) SSLகள் என்றும் அறியப்படுகிறது.

100 இணையதளங்கள் வரை பாதுகாக்கவும்.
எங்கள் பேஸிக் பல-டொமைன் SAN SSL சான்றிதழ், சந்தையில் மிகவும் வலிமையுடன் இருக்கும் 2048-பிட் குறியாக்கத்துடன் 5 இணையதளங்கள் வரை பாதுகாக்கிறது. 5 இணையதளங்களுக்கு மேல் உள்ளதா? கூடுதல் கட்டணத்துடன் அவை அனைத்தையும் பாதுகாத்திடுங்கள்.
பணம் மற்றும் நேரத்தைச் சேமியுங்கள்.
ஒவ்வொரு தளத்திற்கு தனித்தனி SSLகளை வாங்குவதன் மூலம் SAN SSL சான்றிதழ் பணத்தை மட்டும் சேமிப்பதில்லை, நேரத்தையும் சேமிக்கிறது. ஒற்றை டேஷ்போர்டிலிருந்து 100 இணையதளங்கள் வரை பாதுகாப்பை நிர்வகிக்கலாம்.
இது தேவையென்றால் உதவி பெறவும்.
கேள்வி அல்லது கவலை உள்ளதா? விரைவு தீர்வுக்கு GoDaddy பாதுகாப்பு வல்லுநரை 040-67607600 என்பதில் அழையுங்கள்.

SSL சான்றிதழ்களின் வகைகளை ஒப்பிடவும்.

டொமைன் சரிபார்ப்பு
(DV) SSL

நிறுவன சரிபார்ப்பு
(OV) SSL

விரிவுபடுத்தப்பட்ட சரிபார்ப்பு
(EV) SSL

டொமைன் உரிமையை நிரூபிக்கிறது
நிறுவனத்தைச் சரிபார்க்கிறது
பிஸினஸ் உண்மையானது என்பதைக் காட்டுகிறது
Google ® தரமிடலை மேம்படுத்துகிறது
வலிமையான SHA-2 & 2048-பிட் குறியாக்கம்
முகவரிப் பட்டியில் Padlock
பச்சை முகவரிப் பட்டி
1 இணையதளத்தைப் பாதுகாக்கிறது
பல இணையதளங்களைப் பாதுகாக்கிறது
(பல-டொமைன் SAN SSL)
எல்லா துணை டொமைன்களையும் பாதுகாக்கிறது
(வைல்ட்கார்டு SSL)
பாதுகாப்பு நம்பிக்கை முத்திரை

உங்கள் கேள்விகள், எங்கள் பதில்கள்

 • பல-டொமைன் SAN SSL சான்றிதழ் என்பது என்ன?

  பொருள் மாற்றுப் பெயர்கள் (SAN) SSL சான்றிதழ் ஆனது, வேறுபட்ட டொமைன் பெயர்களுடன் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட இணையதளங்களைப் பாதுகாக்கிறது - உதாரணமாக, LilysBikes.com, LilysBikeShop.com மற்றும் Lilys.bike. ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட டொமைன் பெயர்களின் கீழ் தொடர்புடைய இணையதளங்களைப் பராமரிக்க இந்தச் சான்றிதழ்கள், பிஸினஸ்களில் அடிக்கடிப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. தளங்கள் ஒன்றுக்கொன்று “இணைக்கப்பட்டு” தோன்றுவதை விரும்பாதவர்கள், இந்த வகையான சான்றிதழைப் பயன்படுத்தக்கூடாது.

  எங்களுடைய SAN சான்றிதழும் வரம்பற்றச் சேவையக உரிமங்களைக் கொண்டுள்ளது. SAN சான்றிதழ்களை பகிரப்பட்ட ஹோஸ்டிங்குடனும் பயன்படுத்தலாம்.

 • SAN SSL -ஐ யார் பெற வேண்டும்?

  பாதுகாப்பு செய்ய ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட இணையதளம் வைத்திருக்கும் எவரும் SAN சான்றிதழைக் கவனத்தில் கொள்ளலாம். ஒவ்வொரு இணையதளத்திற்கு தனித்தனி SSL சான்றிதழ்கள் வாங்குவதை விட அதிக நேரம் மற்றும் செலவு-குறைந்தது.

  SAN அல்லது பல-டொமைன் SSL -கள் என்பவை, நீங்கள் வெவ்வேறு டொமைன் பெயர்களைக் கொண்ட பல இணையதளங்களைப் பாதுகாக்க வேண்டியிருக்கும்போது, Microsoft Exchange Server போன்ற சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்றவை.

 • பல-டொமைன் SAN SSL சான்றிதழின் நன்மைகள் என்ன?

  ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட இணையதளம் வைத்திருக்கும் எவருக்கும், ஒவ்வொரு இணையதளத்திற்குத் தனித்தனி SSL சான்றிதழை வாங்குவதற்குப் பதிலாக ஒரேயொரு SAN சான்றிதழைக் குறைந்த செலவில் வாங்கி அனைத்தையும் பாதுகாக்க முடியும். ஒற்றை SSL -ஐ அமைப்பதிலும் குறைந்த நேரத்தை செலவிடுவீர்கள்.
 • எனது SAN SSL சான்றிதழில் பின்னாளில் புதிய இணையதளங்களைச் சேர்க்க முடியுமா?

  ஆம். உங்கள் SAN சான்றிதழை வாங்கும்போது, பாதுகாக்க வேண்டிய 4 இணையதளங்கள் மட்டுமே உங்களிடம் உள்ளது என்று வைத்துக்கொள்வோம். பின்னர் நீங்கள் வேறு ஒன்றை உருவாக்குகிறீர்கள். உங்கள் SSL டேஷ்போர்டில் இருக்கும் எண்ணை மட்டும் மாற்றி, இலவச மறு-வெளியீட்டைச் செய்தால் போதும். விவரங்கள்

  எங்களின் இயல்பான SAN SSL சான்றிதழ் 5 இணையதளங்கள் வரைப் பாதுகாக்கிறது. 5 இன் அதிகரிப்புகளுக்கான கட்டணங்களுடன் கூடுதல் இணையதளங்களைப் பாதுகாக்கலாம். உதாரணமாக, ஒற்றை SAN SSL ஆனது 5 தளங்கள், 10 தளங்கள், 15 தளங்கள் வரை பாதுகாக்கும். ஒரு SAN SSL -ஆல் பாதுகாக்கப்படும் அதிகபட்ச இணையதளங்களின் எண்ணிக்கை 100 ஆகும்.

 • எதற்காக GoDaddy SSL சான்றிதழ்களைத் தேர்வுசெய்ய வேண்டும்?

  CA/உலாவி மன்றம் வழிகாட்டுதல்களுடன் இணங்கும் சான்றிதழ்களின் முழுமையான வரம்பை வழங்குகிறோம். எங்களுடைய சான்றிதழ்கள் அனைத்திலும்:

  • SHA-2 ஹேஷ் அல்காரிதம் மற்றும் 2048-பிட் குறியாக்கம்
  • மிகச் சிறந்த பாதுகாப்பு உதவி
  • USD $ 1M வரை உத்தரவாதம்
  • 30- நாள் பணம்-திரும்பப் பெறும் உத்தரவாதம்